Over ons

BenBelle Kinderopvang werkt vanuit een heldere visie: we streven ernaar dat elk kind zich veilig en geborgen voelt en zich vanuit die basis op eigen tempo en manier kan ontwikkelen. We creëren een uitdagende en stimulerende omgeving die kinderen uitnodigt om met plezier, samen met anderen, met ons en met hun ouders, de wereld om hen heen te ontdekken. We bieden ruimte en gelegenheid om te experimenteren en groeien.

Onze kernwaarden

Aandacht

Door oprechte belangstelling en betrokkenheid ontstaat ruimte voor groei, ontwikkeling en kwaliteit.

Acceptatie

Iedereen mag er zijn en doet er toe, op eigen wijze. Verschillen in tempo en ontwikkeling horen daar bij.

Vertrouwen

We hebben vertrouwen en geven ruimte aan kinderen in het ontwikkelen, leren, ontdekken en uitproberen.

Verbinding

Door samen te werken met kinderen, ouders, collega’s en onze omgeving kunnen we ontwikkelen en van betekenis zijn.

Onze missie

We streven naar een pedagogisch verantwoorde opvang waar elk kind zich gezien, gehoord, veilig en vertrouwd voelt, de ruimte krijgt om te ontdekken en uit te proberen en het belangrijkste: plezier heeft.

Pedagogisch beleid

Bij ons staat het ‘kind in de groep’ centraal. Mensen zijn sociale wezens en onze kinderen zullen hun hele leven met anderen doorbrengen, zo ook al in de kinderopvang. We zien dagelijks dat kinderen door sociale interactie van elkáár leren en elkaar helpen in hun ontwikkeling.

Meer nog dan het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling, geloven wij daarom in het bevorderen van sociale ontwikkeling.

Privacy

BenBelle Kinderopvang hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

In onderstaande privacy policy geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.